Samlingslokalen

”Tvättstugan” – vår samlingslokal

Den vackra gamla tvättstugan som ligger mitt i Karlsvik, var en gång kvinnornas mötesplats där det säkerligen dryftades många frågor och problem. Den har fortsatt fungera som mötesplats för byns invånare, nu som vår samlingslokal ”Tvättstugan” där byaföreningen anordnar en mängd olika aktiviteter för vuxna, barn och familjer.

Vill du boka Tvättstugan för fest, barnkalas, dop, giftermål eller för något annat ändamål? Företag kan hyra lokalen även för konferenser, fester m.m. Tvättstugan hyrs ut som lokal för städade tillställningar, både till föreningens medlemmar och till externa gäster.

Lokalen är 73 kvm och fullt utrustad med bord, stolar, porslin, diskmaskin m m. Betalning sker vid nyckelhämtning. Lokalen ska vara noggrant städad och soporna ska medtagas. Om något går sönder under uthyrning ska detta ersättas till skälig kostnad. Städning av lokalen skall vara avklarad till kl. 12.00, annars debiteras en städavgift på 2 500 kr. Nyckeln återlämnas där den hämtats.

Hyrespriser

Lokalen uthyres från kl. 12.00 till kl. 12.00 nästkommande dag.
Föreningens medlemmar hyr till subventionerat pris.
Icke medlemmar kan hyra lokalen för privat tillställning, kostnad 2 500 kr/dygn.
Företag hyr för 3 200 kr/dag.

Om det finns önskemål att hyra lokalen flera dagar i rad, eller om lokalen hyrs för aktiviteter där föreningsmedlemmar erbjuds delta till en reducerad kostnad finns möjlighet till reducerat pris.

För bokning och information kontakta Maria Nyström 070-355 09 97 eller Ingemar Westerlund 070-614 70 83.

Tvättstugans historia

Den gamla tvättstugan mitt i byn, där en gång arbetarkvinnorna slet för att göra kläderna rena från sot och damm, är idag smakfullt renoverad till en vacker och välanvänd samlingslokal. ”Tvättstugan” invigdes 1993 efter ett renoveringsarbete där så gott som varenda Karlsvikare gjort dagsverken. Lokalen har renoverats igen under 2000-talet.

År 1969 brann Folkets Hus i Karlshäll. Karlshälls Folketshusförening var ägare av tomten. Det rådde byggförbud i Karlsvik/Karlshäll så inget nytt Folkets Hus kunde byggas upp. På 1980-talet ville kommunen köpa tomten av Karlshälls Folketshusförening, men gav ett för lågt pris.
På 1990-talet saknade byn egen samlingslokal eftersom den tidigare skolan där de båda föreningarna hållit till stängdes för att byggas om till bostäder. De båda föreningarna, Karlsviks Intresseförening (KIF) och Karlshälls Folketshusförening (KHF) kom då överens att KHF skulle hjälpa KIF. KHF gjorde ett byte med kommunen och bytte tomten i Karlshäll mot tomten 2:26 och 2:27 med byggnad i Karlsvik.
År 1992 skänker KHF ”Tvättstugan” till KIF och låter KIF arrendera tomten på 20 år.
År 1992 renoveras Tvättstugan som är Q-märkt och invigs 13 februari 1993.
År 2005 renoveras Tvättstugan med golvslipning, tak- och väggmålning, delvis finansierat med driftsbidrag från kommunen.
År 2006 skrivs ett nytt arrendeavtal mellan KIF och KHF på 30 år giltigt till 2036-02-28.
År 2006 ljudisoleras taket i Tvättstugan m h a bidrag från kommunen och Boverket.
År 2011 köps det in nya stolar och gardiner mm.
År 2012 byts det gamla slitna och trasiga trägolvet mot ett ljuddämpande, nytt svart trägolv.
År 2022 köksrenoveringen färdigställs genom projektmedel från Luleå kommun. Planering för förbättring av utemiljön.