Kontaktinformation

Styrelsen


Ordförande
Hans Hortlund
070-360 55 01
 
Sekreterare
Vera Westerlund
073-829 77 88
 
Kassör
Pentti Sirkka
070-517 79 44
 
Ledamot
Carina Liljedahl-Forsberg
070-538 00 06
 
Ledamot
Fredrik Rosendahl
070-533 14 88
 
Ledamot
Maria Salmi Nyström
070-355 09 97
 
Ledamot
Marianne Karlsson
070-877 87 57
 
Övrig kontaktinformation
 
Karlsviksbladet
Maria Salmi Nyström
maria.salminystrom(snabel-a)gmail.com
070-355 09 97
 
Samlingslokalen (Tvättstugan) för bokning
Maria Salmi Nyström
maria.salminystrom(snabel-a)gmail.com
070-355 09 97
 
Fastighetsskötare Samlingslokal
Mattias Rosendahl
070-236 71 86


Skicka meddelande

Använd nedan formulär för att skicka frågor till styrelsen

Please reload