I Karlsvik har vi en intresseförening, Karlsviks Intresseförening, som bevakar det som kan röra bybornas intresse, söker ekonomiska medel för driften av samlingslokalen bland annat. Genom att vi känner varandra i byn bidrar vi till grannsamverkan och en tryggare boendemiljö för alla åldrar. Vår Bullerby-känsla gör att vi kan hjälpas åt att visa omsorg om varandra.  Vi hjälps och ställer upp, vi håller koll när någon är bortrest, när någon hund är på rymmen och lånar saker mellan varandra. Därför strävar vi efter att erbjuda olika aktiviteter i samlingslokalen där vi får tillfällen att träffas. Välkommen till Karlsvik.