Om Karlsvik

Karlsvik är en by, strax utanför Luleås stadskärna, där gemenskap och engagemang levt vidare trots moderna tiders sköt-dig-själv trender. Här bryr sig invånarna om varandra och barnen får växa upp i en riktigt bra miljö.
I vilket fall är Karlsvik en unik, och väldigt väldigt fin, del av Luleå, med Tvättstugan, Gamla Skolan, Bastun, Hackspettarna, Hararna, Rådjuren och Älgarna. De små enskilda sandstränderna där man alltid kan finna en strand med lä oavsett vindriktning, De historiska vackerhusen, bullerbykänslan med barn i vart och vartannat hus.
De fridfulla och vackra Niporna, samt gäddviksströmmen som hyser både lax, havsöring, sik, abborre och storgäddor. För att inte tala om stortallarna. De som har sett och hört allt. Då många av dem var fullvuxna träd redan för 150 år sedan när sandbanken började befolkas och industrialiseras.

Karlsvik

Den gamla bruksbyn Karlsvik med sin bullerbyidyll av pietetsfullt renoverade arbetarlängor gömmer en spännande och intensiv historia. För hundratjugo år sedan fanns här bara sand och något enstaka träd innan ångsågen byggdes och sandbanken började befolkas. Här drogs järnväg och här anlades Luleås första järnverk för att förädla malmen inom Norrbottens gränser.

Överallt syns spåren efter det gamla Karlsvik som idag utvecklats till ett upplevelserikt område. Malmbanans Vänner har sitt järnvägsmuséum i Karlsvik och de så kallade tyskmagasinen i Karlshäll vittnar om en mörk tid i Sveriges historia. Den storaidrotts- och mässbyggnaden Arcushallen, campingen och utomhusbadet lockar många till den gamla kulturbygden.

Längs älvsstranden ligger niporna, de betagande branta sandsluttningarna med tallar balanserande på avgrundens rand.

Karlsviks ångsåg

Ångsågen anlades 1871 och två år senare uppfördes de första byggnaderna i Karlsvik. Den fasta arbetarstammen och förmän fick bostäder. En handelsbod och skola uppfördes. Sågen fick uppleva två högkonjunkturer innan den slutligen lades ned 1903 på grund av finansiella problem. På Udden längst i öster finns rester efter kajanläggningen och brädgården. Som ett minne från sågverkstiden ligger mängder med spink längs stränderna.

Luleås första Järnverk

Nästa epok i Karlsviks historia blev järnverkstiden som började 1906 då järnvägen drogs mellan Gammelstad och Karlsvik. Anläggningen av järnverket var det första försöket efter malmbanans tillkomst 1888 att vidareutveckla råvaran inom Norrbottens gränser. I januari 1907 arbetade 204 man och ett tjugotal tjänstemän och förmän vid järnverket. Efter några goda år under första världskriget började nedgången och företaget försattes i konkurs 1925.

Järnverket uppfattades som ett hot av mellansvenska bruksintressen som gick samman och köpte upp verket. Syftet med köpet var tydligt. All förädling i Norrbotten skulle upphöra. Maskinerna såldes, järnverket sprängdes i luften, järnvägen revs upp och bostäderna såldes ut. Idag finns inte mycket kvar av det som en gång var Luleås första järnverk, men spåren kan följas genom den kulturstig som börjar bredvid campingen.

Malmbanans vänner

Karlsvik kan också skryta med världens nordligaste järnvägsmuseum. Ett besök i det gamla massatorkeriet från 1914 blåser nytt liv i pojkdrömmarna. Det är föreningen Malmbanans vänner, en samling hängivna entusiaster som byggt upp en dokumentation av malmbanans historia. Bland malmvagnar och personvagnar ståtar ett ånglok från 1913 som krona på verket.

Tyskmagasinen

År 1912 startade ett träsliperi i Karlshäll, strax norr om Karlsvik, och en ny koloni av arbetarbostäder växte upp. Sliperiet var igång ända fram till 1962 men idag finns bara ett bostadshus och de två massamagasinen kvar. De stora magasinen påminner om en tid i Sveriges historia som de flesta vill glömma. Under andra världskriget uppläts byggnaderna till lagring av fodersäd, konserver, havre och korn. Tyskarna fick gå in med sina skepp för att lasta och lossa förnödenheter till styrkorna i Norge.

I förrådet arbetade mellan 20 och 30 man som var väl införstådda med att de hjälpte tyskarna, det bar dem emot men såg ingen annan väg att försörja sina familjer. Tyskmagasinen som de har kommit att kallas är ett av de få monument som finns kvar i Sverige över vårt samarbete med tyskarna under kriget. Det västra magasinet används idag av Malmbanans vänner som depå för järnvägsmateriel.

Text: Ulf Boström
Källa: Norrbotten — värt en resa!

Viktiga Årtal i Karlsviks Historia

Karlsvik räknas som en stadsdel till Luleå, men en stadsdel med byakänsla. Karlsvik ligger på en halvö i Luleälven ca 1 mil från centrala Luleå. Om man kör efter södra sidan av älven och svänger höger i Gäddvik över Gäddviksbron och höger igen vid skylten mot Karlsvik kommer man rätt.

I Karlsvik bor drygt 300 personer. Det är ett naturskönt område omgivet av vatten och små sandstränder. Vid älven ligger de karaktäristiska branta och vackra sandsluttningarna, niporna. Med sin bullerbyidyll, av pietetsfullt renoverade arbetarlängor gömmer Karlsvik en spännande och intensiv historia. Här byggdes bl a Luleås första järnväg och järnverk. Idag finns kulturstigar genom lämningarna och ett järnvägsmuseum som vittnar om gångna tider. Till de modernare anläggningarna i Karlsvik hör Arcushallen, en stor mäss- och fritidsanläggning, samt First Camp (tidigare hette campingen Arcus Camping).

1871 Karlsviks Ångsåg anlades.
1873 De första byggnaderna uppfördes i Karlsvik.
1906 Driften startar vid Luleå Järnverk AB.
1907 Avdelning 173 av Metall bildas.
1915 Konsum öppnas.
1918 Järnverket köps av Handelsbolaget Ytterstfors-Munksund AB.
1923 Sex månaders lockout sedan arbetarna vägrat skriva på ett lönesänkningsavtal.
1924 Folkets Hus byggs på en plats mellan Karlsvik och Karlshäll.
1925 Ytterstfors-Munksund i konkurs. Järnverket läggs ner.
1927 Luleå Kommun erbjuder sig att köpa verket av Svenskt Exporttackjärn, en sammanslutning av mellansvenska tackjärnstillverkare.
1929 Järnverket säljs istället till skrothandlare Höglund som börjar nerskrotningen. En process som fullbordas 1932.
1962 SCA lägger ner sin Träsliperifabrik i Karlshäll och säljer fabrikslokaler, markområdena samt arbetarbostäderna till Luleå kommun.
1969 Folkets hus brinner ner pga ett elfel.
1973 Delar av Karlshäll töms och rivs pga en planerad fälgfabrik, som dock aldrig blir av.
1976 Konsum hotas av nedläggning. Kampen om Karlsvik börjar. Karlsviks intresseförening bildas.
1978 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om avveckling av Karlsvik. Efter en kraftig opinion ändras beslutet: Karlsvik ska inte rivas, men ej heller rustas.
1979 Kampen om Karlsvik fortsätter för en uppbyggnad av Karlsvik. Luleå Kommun beslutar att Luleå nya camping ska förläggas till Karlsvik.
1982 Luleå kommun säljer ut sina fastigheter i Karlsvik och erbjuder hyresgästerna att köpa dessa. Samtidigt planerar kommunen en nybyggnad av bostäder för att få fler invånare till Karlsvik. Denna nyproduktion byggs av HSB i form av bostadsrätter.
1985 Karlsviks första dagis öppnas och många flyttar in i HSB-husen.
1986 Karlsvik förändras. Campingen och Arcushallen invigs, och de sista lägenheterna av de 44 nya bostadsrättslägenheterna färdigställs. Byn får delvis ett nytt ansikte och nya invånare.
1987 Konsum inviger en ny butik mellan Arcus, campingen och samhället, vilken tyvärr läggs ner två år senare.
1989 Strömska gården och den gamla skolan säljs av kommunen till fyra resp nio familjer. Karlsvik öppnar sitt andra dagis på Disponentvägen.
1994 Den nyrenoverade ”Tvättstugan” invigs.
2002 Kampen mot Grandenleden tas upp igen.
2005 Cykelvägen hålls öppen även vintertid.
2006 Karlsviks intresseförening firar 30-årsjubileum
2008 Karlsviksnappet invigs
2009 Cykelvägen får belysning
2011 Nypremiär för Karlsviksloppet
2012 Nytt golv läggs in i Tvättstugan
2012 Kampen mot avfallsdeponi i Karlshäll börjar
2019 Kampen mot Karlsviks förskolas nedläggning

Vad månde Karlsviksbornas kamp handla om nästa gång?